Vi tilbyder

​Hvad sker der når jeg kommer til Værløse fysioterapi?

Fysioterapi bygger på at der er sammenhæng mellem vores krop, sanser, psyke og livsbetingelser. 

Det er kernen i vores menneske- og sundhedssyn.

Fysioterapeuter beskæftiger sig med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, træning, genoptræning og rehabilitering.

Første gang undersøges du grundigt. Enhver behandling baseres på en grundig undersøgelse, hvilket kan tage den fulde tid ved den første konsultation. Efter undersøgelsen lægges et fælles mål og en plan for behandlingsforløbet. Behandlingen tilpasses løbende til det aktuelle behov.

Behandlingen kan bestå af mange ting:

bl.a. manuelle teknikker (massage, udspænding, triggerpunkt behandling, ledmobilisering), el terapi (ultralyd, terapeutisk strøm), træning (individuelt, hjemme-træning og på hold), parafin (til smerter i hænder), akupunktur, samt ergonomisk vejledning. 

Behandlingen justeres løbende eftersom din tilstand gerne skal bedre sig.

Værløse Fysioterapi har den holdning at enhver skal inddrages aktivt i behandlingen, hvis et optimalt behandlingsresultat skal opnås. Der er masser af videnskabelig dokumentation for at fysisk træning i nogle tilfælde er mere effektiv eller lige så effektiv, som medicinsk behandling.

Dette betyder at langt de fleste vil blive sat i gang med øvelser. Øvelserne er individuelle og passer til netop dig i en given situation. Øvelserne udleveres skriftligt. Træning er en meget vigtig del af fysioterapien. Forskning har dokumenteret at træning har en positiv effekt.

Værløse Fysioterapi v/Barbara Juen
Bymidten 11, 1
3500 Værløse