​Rapporter en utilsigtet hændelse

​Har du været i kontakt med sundhedsvæsenet som patient eller pårørende, og har du oplevet problemer eller fejl? Hvis dette er tilfælde har du mulighed for at indrapportere dette som en utilsigtet hændelse (UTH).


Som patient eller pårørende kan du indberette en UTH, herunder fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

En UTH kan kendes ved at man som enten pårørende eller patient tænker: ”Det, som skete her, burde ikke være sket. Dette indebærer en fare eller har indflydelse på min hhv. min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på at fagfolk lærer af det skete. Både her, hvor det skete og generelt i sundhedsvæsenet.”

Din rapport bliver sendt til den ansvarlige for patientsikkerheden, der hvor hændelsen skete. Her vil den UTH blive gennemgået for at finde ud af hvordan man fremadrettet kan undgå at noget lignende sker igen. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger UTH til en generel læring i sundhedsvæsenet.​

At rapportere en UTH er ikke at søge om erstatning eller at indgive en formel klage. Se mere på https://stpk.dk/borgere/.

www.stpk.dk kan du læse om dine muligheder for at klage. Og på www.pebl.dk har du mulighed for at søge om erstatning.​

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke