Vederlagsfri fysioterapi (§62)

Vederlagsfri fysioterapi (§ 62) betyder at Den Offentlige Sygesikring dækker udgifterne i forbindelse med den fysioterapeutiske behandling. 


Retningslinier for vederlagsfri fysioterapi er gældende for personer med et varigt svært fysisk handicap. Nærmere detaljer og diagnoser kan ses på

www.sst.dk

På dette link kan du læse mere omkring henvisning med progressiv sygdom.

sundhedsstyrelsen.dk

Vederlagsfri fysioterapi kræver en særlig lægehenvisning.

Værløse Fysioterapi v/Barbara Juen
Bymidten 11, 1
3500 Værløse