Vederlagsfri fysioterapi (§62)

Vederlagsfri fysioterapi (§ 62) betyder at Den Offentlige Sygesikring dækker udgifterne i forbindelse med den fysioterapeutiske behandling. 


Retningslinier for vederlagsfri fysioterapi er gældende for personer med et varigt svært fysisk handicap. Nærmere detaljer og diagnoser kan ses på

http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVe derlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf

På dette link kan du læse mere omkring henvisning med progressiv sygdom.

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og- rettigheder/genoptraening- og- fysioterapi/~/ media/ 14150DCD7A52474886776436FF37 287B.ashx?m=.pdf

Vederlagsfri fysioterapi kræver en særlig lægehenvisning.

Værløse Fysioterapi

CVR: 26557771

Bymidten 11, 1

3500 Værløse​

Ring til:

44 48 26 59