Parkinson & Sklerose

Værløse Fysioterapi & Idrætsklinik kan tilbyde målrettet Parkinsontræning. Fysioterapeut Daniel har særlig interesse indenfor Parkinson og har flere hold, hvor du får målrettet træning. 

Hvorfor skal du træne?

Fysisk aktivitet er godt for alle. Med alderen sker der en naturlig process, som gør at vi mister muskelmasse, får stivere led, en dårligere balance og vi får svære ved mange almindelige hverdagsting. Med Parkinson sker denne aldring hurtigere end hos personer uden diagnosen - derfor er det endnu vigtigere at træne. Sygdommen kan ikke trænes væk, men træning kan gøre at du lettere kan klare dine dagligdags aktiviteter og din evne til at blive ved med at kunne klare dig selv kan forlænges. 

Træningen består af øvelser, der tilgodeser styrke, bevægelighed, koordination, balance og kondition. Der lægges meget vægt på øvelser, som træner de dagligdags funktioner, som udfordrer dig. Træningen kan bestå af: styrketræning i maskiner, gulvøvelser, træning med diverse redskaber (elastik, bold, ...)

Holdtræning eller individuel træning

Fordelen ved at træne på et Parkinsonhold er at man ikke er alene om at kende til problemerne og at man kan motivere hinanden. I Værløse Fysioterapi & Idrætsklinik gør vi alt hvad vi kan for at gøre træningen så sjov og varieret som muligt. Parkinsonsygdom varierer meget fra person til person, og derfor ved vi også at det er vigtigt at der altid skal tages individuelle hensyn.

Træningen kan også foregå individuelt, hvor du sammen med din fysioterapeut kan arbejde endnu mere specifikt med dine udfordringer. Her kan vi lægge en plan og drøfte hvilke mål du kunne tænke dig at nå.

Træningen er med til at give de bedste forudsætninger for at opretholde et højt funktionsniveau og for at leve et sundt og aktivt liv med Parkinson. Det kræver at man vedligeholder træningen, gerne ugentligt for hele tiden at minimere de negative effekter, som Parkinson har på kroppen.

Om du lige har fået konstateret Parkinson, eller du har haft sygdommen i mange år, så er vi klar til at hjælpe, vejlede og motivere dig.

Parkinson berettiger til vederlagsfri fysioterapi, når der foreligger en henvisning fra lægen. Vederlagsfri fysioterapi betyder at der ikke er nogen egenbetaling for behandlingen hos os.

Ønsker du at læse mere omkring Parkinson, så kan vi anbefale dig at kigge på Parkinsonforeningens hjemmeside. Her finder du råd og vejledning og kan finde et godt fællesskab med andre i samme situation. I 2018 har Parkinsonforeningen rundet over 9.000 medlemmer.

Sundhed.dk kan du læse yderligere omkring diagnosen, hvordan diagnosen stilles og hvilke typiske symptomer Parkinsonsygdom viser.


Sklerose

Tekst er på vej:-)

Sklerose berettiger til vederlagsfri fysioterapi, når der foreligger en henvisning fra lægen.